Våra tjänster

Vi är ett mångsidigt företag med både lastbilar,entreprenadmaskiner samt verkstad och utför även pålning Vi jobbar med alla slags transporter på budbil, kranbil eller flakväxlare med maskinflak, kranflak samt schaktflak. Vi kan markarbete, allt från stora schakter till avlopp och gräsmattor. En del av våra arbeten är att jobba med fiskevård genom biotopåterställning i bäckar, åar och älvar till ett attraktivt vatten för våra fiskar.

Entreprenad

Vi är ett mångsidigt företag som erbjuder entreprenadtjänster med både lastbilar och entreprenadmaskiner mot framförallt företag, kommuner och myndigheter.

Transporter

Vi jobbar med alla slags transporter på budbil, kranbil eller flakväxlare med maskinflak, kranflak samt schaktflak.

Biotop­återställning

En del av våra arbeten är att jobba med fiskevård genom biotopåterställning i bäckar, åar och älvar till ett attraktivt vatten för våra fiskar.

Pålning

Bland våra tjänster ingår pålning med träpålar och stålrörspålar som utförs av vårt bolag Norrlands Mark & Anläggning.