Integritetspolicy

Fr.o.m.den 18 maj 2018 regleras lagstiftningen kring hantering av personuppgifter genom GDPR (General Data Protection Regulation).

Policyn omfattar alla personuppgifter oavsett om dessa finns i form av pappersdokument eller i datasystem.Policyn omfattar även word- och excelfiler, sociala medier samt mail.

Personuppgifter omfattar bl.a. namn och kontaktuppgifter,bilder och filmer,CV och omdömen,hälsotillstånd, löneinformation och register.

Speciellt känslig information om religion, politisk åskådning, sexliv och etnisk bakgrund får inte lagras.

Ändamål med personuppgifter

Endast personuppgifter som fyller ett klart definierat ändamål för Håkan Persson Maskin AB får lagras.

Personuppgifter för anställda lagras med ändamålet att kunna fullgöra avtalet med den anställde samt för att kunna fullgöra Håkan Persson Maskin AB’s skyldigheter gentemot myndigheter och enligt lagstiftning. Register av anhöriga får endast innehålla kontaktuppgifter.

Personuppgifter för kunder och leverantörer lagras i form av kontaktuppgifter för att bl.a. kunna hantera fakturering, beställningar, inbjudningar och utskick.
Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

Tillgång till personuppgifter

Endast behöriga personer får ta del av personuppgifter. I datasystemet hanteras detta genom åtkomstskydd med behörighetskoder och unika lösenord.

Pappersdokument ska hanteras och lagras på ett säkert sätt för att säkerställa att obehöriga inte kan ta del av dessa dokument.

Aktualitet, lagring och gallring

Alla register ska hållas aktuella.Uppgifter som inte längre fyller något ändamål ska raderas eller makuleras.

Personuppgifer beträffande anställda som inte längre är aktuella får inte lagras längre tid än 10 år.

Registerutdrag

Håkan Persson Maskin AB är skyldig att lämna ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade till den som så begär.Begäran om registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökanden.Registerutdrag ska lämnas utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

Samtycke

För att behandla personuppgifter krävs enligt lagen att ett avtal upprättas eller att personer samtycker till registrering av personuppgift.

Vår tolkning är att registrerade kontaktuppgifter till kunder och levernatörer bygger på en affärsrelation och ett underliggande avtal. Så länge personuppgifterna endast används till avsett ändamål och personuppgifterna i sig inte kränker den personliga integriteten så anser vi att samtycke föreligger.

Personuppgifterna i anhörighetsregister ska skriftligen godkännas av den anhörige i de fall de finns.

Cookie/kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Länkar

Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på vår webbplats som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss.

Håkan Persson Maskin AB
Sulkyvägen 11
894 35 Själevad
Tel: 070-631 19 21